Δελτία Τύπου
Δελτία ΤύπουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πιστοποίηση κατά ISO 9001: 2008

Ο ΟΑΣΑ έγινε πρόσφατα ένας από τους πρώτους φορείς του Δημοσίου με Πιστοποιητικό Εγκατάστασης & Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO 9001:2008. Με γνώμονα τη διαφανή και εύρυθμη λειτουργία του, ο Οργανισμός προχώρησε σε διαδικασίες αναλυτικής αποτύπωσης και ανανέωσης υφισταμένων διαδικασιών / διεργασιών κρίσιμης σημασίας τμημάτων και διευθύνσεων.

Μετά τις καίριες παρεμβάσεις σε μια σειρά από διευθύνσεις και τομείς δράσεις, ο ΟΑΣΑ απέκτησε το Μάρτιο 2011, το Πιστοποιητικό Εγκατάστασης & Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO 9001:2008. Οι διεργασίες που ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν προκειμένου να δοθεί η πιστοποίηση αφορούν:

1. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ & ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ & ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
5. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Ως Φορέας Πιστοποίησης επιλέχθηκε η TUV RHEINLAND μετά από πρόχειρη ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία.

Πλέον ο Οργανισμός τηρεί το Σύστημα διαχείρισης και φέρει το χαρακτηριστικό λογότυπο “QSTAR 9001:2008” τόσο στην επίσημη  ιστοσελίδα του www.oasa.gr όσο και σε όλα τα έγγραφα εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185