Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Αντιμετώπιση Φαινομένου Διακίνησης Πλαστών Εισιτηρίων Στις Αστικές Συγκοινωνίες

Ο Ο.Α.Σ.Α. με τη συνδρομή των αρμόδιων Αρχών, (Δ/νση Δίωξης Οικονομικού εγκλήματος της Γ.Α..Δ.Α., και κατά τόπους τμήματα ασφαλείας & Εισαγγελία Πρωτοδικών), συμβάλλει όπως έχει υποχρέωση και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξάρθρωση του φαινομένου παράνομης παραγωγής, διακίνησης και πώλησης εισιτηρίων και κουπονιών στους επιβάτες των Αστικών Συγκοινωνιών.

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο ΟΑΣΑ οφείλει να ενημερώσει και να συνδράμει στις αρμόδιες διωκτικές αρχές που έχουν την αρμοδιότητα δράσης και επέμβασης για την επιβολή του νόμου. Με βάση τα παραπάνω, ο Ο.Α.Σ.Α. έχει απευθυνθεί στη δικαιοσύνη με την υποβολή σχετικών μηνύσεων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (στις 28-7-2010 και στις 11-09-2009) συνταχθέντων και σχετικών υπομνημάτων με στοιχεία, έγγραφα και μάρτυρες, που εξετάσθηκαν στη συνέχεια κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης. Επιπρόσθετα, έχει ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα, εντατικοποίησε του ελέγχους και βελτίωσε τις διαδικασίες εντοπισμού και προσαγωγής στη δικαιοσύνη σχετικών περιστατικών. Επιπλέον, ο ΟΑΣΑ επανεκκίνησε το θέμα τον Μάρτιο 2011 ζητώντας εγγράφως την συνδρομή των αρμόδιων διωκτικών υπηρεσιών, με στόχο τον εντοπισμό και εξάρθρωση παράνομων δραστηριοτήτων παραγωγής και διακίνησης πλαστών εισιτηρίων, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η Ελληνικής Αστυνομίας (Δίωξη οικονομικού εγκλήματος) και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Άλλωστε, μετά από αυτές τις πρωτοβουλίες, από το 2010 έως σήμερα σε περισσότερες από πενήντα (50) περιπτώσεις εύρεσης πλαστών εισιτηρίων οι παραβάτες - διακινητές έχουν προσαχθεί και καταδικαστεί στα δικαστήρια όπου τους επιβλήθηκαν ποινές από 3 έως 18 μήνες φυλάκιση (με τριετή αναστολή).

 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι από πλευράς ΟΑΣΑ στο 2011 εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες για την αποτροπή του φαινομένου, εφαρμόζοντας πολλαπλές δράσεις και συγκεκριμένα  μέτρα με στόχο την αποτροπή του φαινομένου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

1.      αλλαγές στις ασφάλειες του εισιτηρίου, (από τον Απρίλιο 2011 άλλαξαν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των εισιτηρίων παρεμποδίζοντας την παραγωγή και διακίνηση πλαστών εισιτηρίων)

2.      συχνοί έλεγχοι από το σώμα ελεγκτών κομίστρου,  (από τον Απρίλιο 2011 με την εφαρμογή του νέου σώματος ελέγχου, οι έλεγχοι για την γνησιότητα εισιτηρίων 10πλασιάσθηκαν)

3.      εκπαίδευση ελεγκτών για τον εντοπισμό πλαστών εισιτηρίων, (τον Απρίλιο 2011 έγινε ειδική ενημέρωση στους ελεγκτές για τον εντοπισμό πλαστών εισιτηρίων και την εφαρμογή άμεσων και διακριτών διαδικασιών για παραπομπή διακινητών προς τη δικαιοσύνη)

4.      άμεση παραπομπή παραβατών στην δικαιοσύνη, οι υπηρεσίες του ΟΑΣΑ έχουν οργανώσει τη διαδικασία άμεσης παραπομπής προς τη δικαιοσύνη (Ιανουάριος 2011)

5.      εφαρμογή νέων διαδικασιών για τον έλεγχο και την εκτύπωση κουπονιών απεριόριστων διαδρομών, (από τον ανοικτό διαγωνισμό προέκυψε νέα σύμβαση με εταιρία χρεογράφων του εξωτερικού), με συνέπεια στο 2011 να μην έχει εντοπισθεί κανένα συμβάν πλαστού κουπονιού απεριορίστων διαδρομών

6.      διάθεση μικρότερων ποσοτήτων στα ελεύθερα σημεία διακίνησης (πχ περίπτερα), ώστε να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευκολία ο χρόνος, ο τρόπος και να αποφεύγεται η συστηματικοπόιηση τυχών παράνομων πράξεων, (Ιανουάριος 2011)

7.      επαναφορά τροποποιημένης διάταξης στον ποινικό κώδικα για την ποινική κύρωση σε παραβάτες που δεν χρησιμοποιούν επικυρωμένα κατά το νόμο εισιτήρια, (Μάρτιος 2011)

 

 

Επιπλέον από για το β’ εξάμηνο του 2011 προγραμματίζονται επιπρόσθετες παρεμβάσεις όπως:

·         τροποποίηση των χαρακτηριστικών ασφαλείας των εισιτηρίων στη χειμερινή περίοδο (τα οποία ήδη διαθέτουν εμφανή και αφανή πρόσθετα για την αποφυγή κυκλοφορίας πλαστών και τη διευκόλυνση στον εντοπισμό τους από τους ελεγκτές),

·         διενέργεια νέου διαγωνισμού για την διακίνηση εισιτηρίων στο λεκανοπέδιο, (ο διαγωνισμός είχε καταληκτική ημερομηνία τον Ιούλιο 2011)

·         διενέργεια νέου διαγωνισμού για την εκτύπωση εισιτηρίων που θα περιλαμβάνει πλήρης αλλαγή των χαρακτηριστικών εμφάνισης και ασφάλειας, (Νοέμβριος 2011)

·         συνεργασία με την Δημοτική Αστυνομία με σκοπό την αποτροπή φαινομένων διακίνησης πλαστών εισιτηρίων

·         διαρκής και περιοδική εκπαίδευση των ελεγκτών κομίστρου για την επικαιροποίηση επί των μεθόδων και των τεχνικών εντοπισμού πλαστών εισιτηρίων

·         ενημερωτική καμπάνια με στόχο την αποτροπή του φαινομένου.

 

 

Με δεδομένο ότι το φαινόμενο απασχολεί την ελληνική κοινωνία τουλάχιστον για μια 5ετία, όπου ο πόλεμος για την αποτροπή του φαινομένου δεν έχει κερδηθεί και λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία σε αντίστοιχα προβλήματα, ο ΟΑΣΑ έχει επενδύσει για την εξάλειψη του φαινομένου, στην υλοποίηση του έργου για την εφαρμογή συστήματος και προϊόντων τύπου ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ηλεκτρονικό εισιτήριο), στόχο έχει την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού αναπτυξιακού έργου τόσο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη όσο και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος αστικών συγκοινωνιών, καθώς και της παρεμπόδισης της διακίνησης πλαστών εισιτηρίων. Με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου (ΑΣΣΚ) για το σύνολο των υποδομών των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική, προχωράμε προς την υλοποίηση του οράματος για σύγχρονες, αναβαθμισμένες και ποιοτικές αστικές συγκοινωνίες στην Αττική, που δεν θα υπολείπονται των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πόλεων. Ο Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο  είχε καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος την Τρίτη 12 Ιουλίου 2011 και σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο αξιολόγησης των προσφορών.

 

Παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΣΑ (σώμα ελεγκτών κομίστρου) σε επιβάτες και σημεία πώλησης και τη συνδρομή της Ασφάλειας των κατά τόπους Αστυνομικών τμημάτων, δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι σήμερα, να εξαρθρωθεί κάποιο συγκροτημένο κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης πλαστών εισιτηρίων (όπως για παράδειγμα έγινε την Παρασκευή 22 Ιουλίου με κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων). Τονίζεται ότι, μέσα στο έντονα πιεστικό οικονομικό περιβάλλον, η συνέχιση και η πιθανή εξάπλωση του φαινομένου της έκνομης αυτής δραστηριότητας θίγει άμεσα και πολλαπλασιαστικά το Δημόσιο συμφέρον και ειδικότερα τα οικονομικά συμφέροντα του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. που αποτελεί αμιγώς Δημόσιο Φορέα. Μέσα στους υφιστάμενους περιορισμούς και τις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ, καθώς και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας, πιστεύουμε ισχυρά ότι απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από τις αρμόδιες δικαστικές και διωκτικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΑΣΑ είναι πάντα διαθέσιμος για συνδρομή με κάθε πρόσφορο τρόπο και οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί.

 

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.