Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Αναστολή λειτουργίας Λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα

Από 11/07/2011 και μέχρι τέλος Αυγούστου αναστέλλεται η λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών 242, 250, Ε15 και Ε90.

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185