Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Προσωρινή Τροποποίηση των Λεωφορειακών Γραμμών 855 και 879

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 855 (ΨΑΡΙ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ) και 879 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ), λόγω εργασιών στην οδό Γκορυτσάς από τη Λ. ΝΑΤΟ έως την οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή του Δήμου Ασπροπύργου, για το χρονικό διάστημα από την 01.07.2018 έως τις 31-10-2018, ως εξής:

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 855 από αφετηρία προς τέρμα (Λόφο Κυρίλλου) και της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 879 από τέρμα προς αφετηρία (Αχαρναί)

Από Λ. ΝΑΤΟ, συνέχεια Λ. ΝΑΤΟ, δεξιά Κριεζή, συνέχεια Κριεζή και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 855 από τέρμα προς αφετηρία (Ψάρι) και της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 879 από αφετηρία προς τέρμα (Ελευσίνα)

Από Καποδιστρίου, δεξιά Θριασίου, αριστερά Κριεζή, αριστερά Λ. ΝΑΤΟ, συνέχεια Λ. ΝΑΤΟ και συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Σημείωση 1 :

Στα τμήματα των τροποποιημένων διαδρομών, τα λεωφορεία θα κάνουν στάση στις υπάρχουσες στάσεις των άλλων γραμμών.

Σημείωση 2:

Επιπλέον, ιδρύονται και οι παρακάτω προσωρινές στάσεις:

επί της οδού Κριεζή στη διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 855 προς Λόφο Κυρίλλου και της λεωφορειακής γραμμής 879 προς Αχαρναί:

1. Στάση “ΙΚΤΕΟ”, έναντι ΙΚΤΕΟ Ασπροπύργου Autovision, πριν από τη στροφή και την κολώνα της ΔΕΗ και

2. Στάση “ΣΧΟΛΕΙΟ”, στην πινακίδα που αναγράφει: “Στάση Δημοτικής Συγκοινωνίας”, έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου.

επί της οδού Κριεζή στη διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 855 προς Ψάρι και της λεωφορειακής γραμμής 879 προς Ελευσίνα:

3. Στάση “ΣΧΟΛΕΙΟ”, στην πινακίδα που αναγράφει: “Φυσικοθεραπεία Ροδή Αιμιλία”, έναντι 4ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου και

4. Στάση “ΙΚΤΕΟ”, έμπροσθεν ΙΚΤΕΟ Ασπροπύργου Autovision.