Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιώνς Τεχνικής Υποστήριξης για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών «Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.) σε θέματα Εμπορικής Πολιτικής και Παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης»

Η αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf