Δελτία Τύπου
Δελτία ΤύπουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΑΣΑ προωθεί την ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που αφορούν την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών.

Ο ΟΑΣΑ προωθεί την ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εκδόθηκε μετά τη σημερινή συνάντηση εργασίας για θέματα που αφορούν την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017

Γ/ΕΞ/7923/03.11.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στη σημερινή συνάντηση εργασίας για θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Αρχής και στην οποία συμμετείχαν o Πρόεδρος της Αρχής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HST, καθώς και Μέλη και ελεγκτές της Αρχής, αποφασίστηκαν τα εξής:

Ο ΟΑΣΑ θα ζητήσει από την Αρχή διευκρινίσεις επί των εξής σημείων των αρχικά υποβληθεισών γνωστοποιήσεων:

α) δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσωποποιημένων καρτών μετά από ηλεκτρονική αίτηση,

β) δυνατότητα μαζικής έκδοσης προσωποποιημένων καρτών ειδικών κατηγοριών επιβατών,

γ) τήρηση των στοιχείων με συγκατάθεση του χρήστη με στόχο την προσωποποιημένη εξυπηρέτησή του.

Τα παραπάνω σημεία θα εξεταστούν περαιτέρω από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΑ