Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Λειτουργία ΜΜΜ την Κυριακή 15-10-2017 λόγω της διεξαγωγής του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου: «Αθήνα Ελεύθερη 1944-2017» την Κυριακή 15-10-2017

Λόγω της διεξαγωγής του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου: «Αθήνα Ελεύθερη 1944-2017» την Κυριακή 15/10/2017 στους Δήμους Αθηναίων, Καισαριανής, Χαϊδαρίου και Αιγάλεω και με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού ο ΟΑΣΑ δύναται να προβεί σε προσωρινές, τμηματικές και σταδιακές τροποποιήσεις των οδικών συγκοινωνιών και των γραμμών τραμ .

Τα παραπάνω μέτρα θα έχουν ισχύ από 07:30’ έως 13:00’ διάστημα το οποίο μπορεί να παραταθεί, μειωθεί ή και να μην εφαρμοστεί ανάλογα των κυκλοφοριακών συνθηκών και την κρίση της Τροχαίας.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο πληροφοριακό κέντρο ΟΑΣΑ τηλ. 11 185.