Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Λειτουργία ΜΜΜ την Κυριακή 15-10-2017 λόγω της διεξαγωγής του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου: «Αθήνα Ελεύθερη 1944-2017» την Κυριακή 15-10-2017

Λόγω της διεξαγωγής του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου: «Αθήνα Ελεύθερη 1944-2017» την Κυριακή 15/10/2017 στους Δήμους Αθηναίων, Καισαριανής, Χαϊδαρίου και Αιγάλεω και με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού ο ΟΑΣΑ δύναται να προβεί σε προσωρινές, τμηματικές και σταδιακές τροποποιήσεις των οδικών συγκοινωνιών και των γραμμών τραμ .

Τα παραπάνω μέτρα θα έχουν ισχύ από 07:30’ έως 13:00’ διάστημα το οποίο μπορεί να παραταθεί, μειωθεί ή και να μην εφαρμοστεί ανάλογα των κυκλοφοριακών συνθηκών και την κρίση της Τροχαίας.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο πληροφοριακό κέντρο ΟΑΣΑ τηλ. 11 185.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.