Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 112, 141, 217, 219, 229 και 816

Τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 112, 141, 217, 219, 229 και 816, λόγων διεξαγωγής Ειρηνοδρομίας στον Αγ. Δημήτριο την Κυριακή 14.5.2017 από 08:00 έως το πέρας, ως εξής:

α) Γραμμή 112:

Προς σταθμό Μετρό «Δάφνη»:

Από την οδό Αγ. Βασιλείου, αριστερά και δεξιά συνέχεια στην οδό Αγ. Βασιλείου, αριστερά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνέχεια στη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά στην οδό Τριπόλεως, συνέχεια στη λεωφόρο Αλ. Παπαναστασίου, αριστερά στο διαμορφωμένο χώρο μετεπιβίβασης του σταθμού Δάφνης, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

β) Γραμμή 141:

Προς την Αφετηρία:

Από τη λεωφόρο Καλαμακίου, δεξιά στην οδό Θεομήτορος, αριστερά στη λεωφόρο Ιωνίας, αριστερά στην οδό Ησιόδου, δεξιά στην οδό Δωδεκανήσου, αριστερά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, συνέχεια στη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά στην οδό Τριπόλεως, συνέχεια στη λεωφόρο Αλ. Παπαναστασίου, αριστερά στο διαμορφωμένο χώρο μετεπιβίβασης του σταθμού Δάφνης (Αφετηρία).

Από την Αφετηρία:

Από την Αφετηρία, αριστερά στη λεωφόρο Αγ. Δημητρίου, δεξιά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, δεξιά στην οδό Δωδεκανήσου, αριστερά στην οδό Ησιόδου, δεξιά στη λεωφόρο Ιωνίας, δεξιά στην οδό Θεομήτορος, αριστερά στη λεωφόρο Καλαμακίου, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

γ) Γραμμές 217 και 229:

Αναστροφή στο ύψος της Αγ. Βαρβάρας, όπου και το τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 126.

δ) Γραμμές 219 και 816:

Αναστροφή στον Ασύρματο, όπου ήταν το τέρμα.