Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Λειτουργiα σταθμού Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (Γραμμή 2 - 3)

Οι τεχνικές εργασίες στον σταθμό του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (Γραμμή 2 & 3) έχουν ολοκληρωθεί και ο σταθμός λειτουργεί κανονικά την Δευτέρα 20/2/2017. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185 και στην ιστοσελίδα telematics.oasa.gr

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185