Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Λειτουργiα σταθμού Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (Γραμμή 2 - 3)

Οι τεχνικές εργασίες στον σταθμό του Μετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (Γραμμή 2 & 3) έχουν ολοκληρωθεί και ο σταθμός λειτουργεί κανονικά την Δευτέρα 20/2/2017. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185 και στην ιστοσελίδα telematics.oasa.gr

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.