Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Λειτουργiα σταθμού του Μετρό «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Οι τεχνικές εργασίες στον σταθμό του Μετρό «ΟΜΟΝΟΙΑ» (Γραμμές 1 & 2) έχουν ολοκληρωθεί και ο σταθμός λειτουργεί κανονικά. Για περισσότερες πληροφορίες, οι επιβάτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185 και στην ιστοσελίδα telematics.oasa.gr