Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Περιορισμένα προβλημάτα στο δίκτυο λόγω παγετού ή χιονόπτωσης - Σημερινή κατάσταση δικτύου

Σημερινή κατάσταση δικτύου: Μικρά προβλήματα λόγω παγετού ή χιονόπτωσης έχουν παρουσιαστεί σε μικρό αριθμό γραμμών

Αναλυτικά οι γραμμές αναφέρονται στο πίνακα