Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών - «Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας ικανοποίησης επιβατών από τις υπηρεσίες τηλεματικής»

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη σε .pdf