Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Λειτουργία ΜΜΜ την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

Ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος - γραμμή 1 ΣΤΑ.ΣΥ. - δεν θα λειτουργεί από 21:00 έως λήξη της κυκλοφορίας λόγω στάσεως εργασίας εργαζομένων. Τα υπόλοιπα ΜΜΜ λειτουργούν κανονικά.