Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Τροποποιήσεις λεωφ. γραμμών 421, 619, Β9, Γ9 - τρόλλεϋ 3, 6 λόγω 28ης Οκτωβρίου

Ο Ο.Α.Σ.Α ανακοινώνει την μερική προσωρινή τροποποίηση, για το χρονικό διάστημα από τις 06.30π.μ έως 14.00 μ.μ 

της Παρασκευής 28/10/2016, την διαδρομή  των γραμμών 421, 619, Β9, Γ9, και των τρόλεϊ  3 και 6 ως εξής :

 

Διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 421.

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Αγ Αναργύρων, Οδυσσέως, αριστερά Περισσού, δεξιά Αχαρνών, αριστερά Τσούντα, Σαρανταπόρου,                 Λασκαράτου,    αριστερά Αγ. Λαύρας, αριστ. Λεωφ. Ηρακλείου, δεξιά Ν. Βυζαντίου (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως), συνέχεια  όπως η               εγκεκριμένη διαδρομή.

               

                Διαδρομή από Τέρμα

Από Ν. Βυζαντίου (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως), αριστερά Λεωφ. Ηρακλείου, αριστερά Αγ. Λαύρας, δεξιά Λασκαράτου,    Σαρανταπόρου, Τσούντα, δεξιά Αχαρνών, αριστερά Αγ. Αναργύρων, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

 

 

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία «ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της Αγ. Αναργύρων.

2)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3)Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της οδού Αγ. Τριάδος.

5)Η στάση με την ονομασία «ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ» επί της οδού Χρ. Σμύρνης.

6)Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

7)Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

                8)Η στάση με την ονομασία «ΣΤΡΟΦΗ» επί της οδού Ελ. Αλαμέιν.

                9)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της οδού Ελ. Αλαμέιν.

               

                Διαδρομή από Τέρμα

                1)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Ελ. Αλαμέιν.

                2)Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

3) Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου.

4) Η στάση με την ονομασία «ΓΗΠΕΔΟ ΑΕΚ» επί της οδού Φωκών.

5) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8) Η στάση με την ονομασία «ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

 

                Διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής  Β9.

                Διαδρομή προς Αφετηρία

                Από Αχαρνών, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, δεξιά Αναγεννήσεως (κάτω από  

                  την γέφυρα της Μεταμόρφωσης), αριστερά Τατοΐου, συνέχεια όπως η εγκεκριμέ-

                 νη διαδρομή.

       

Διαδρομή προς Τέρμα

 

                Από Τατοΐου, δεξιά Αναγεννήσεως, αριστερά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, αριστε-

                 ρά Αχαρνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

                Στάσεις που εγκαταλείπονται:

                Διαδρομή από Αφετηρία

                1)Η στάση με την ονομασία « ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

                2)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                3) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                4)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                5) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                6)Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                7)Η στάση με την ονομασία «ΚΟΜΠΑΡΣΙΤΑ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                8) Η στάση με την ονομασία «ΦΑΡΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                9) Η στάση με την ονομασία «ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                Διαδρομή από Τέρμα

                1) Η στάση με την ονομασία «ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                2) Η στάση με την ονομασία «ΦΑΡΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                3) Η στάση με την ονομασία «ΚΟΜΠΑΡΣΙΤΑ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                4) Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                5) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                6) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                7) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                8) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                9) Η στάση με την ονομασία « ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

 

               

Διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 619.

                Διαδρομή προς Αφετηρία

                Από Πατησίων, δεξιά Αγίας Λαύρας, αριστ. Λεωφ. Ηρακλείου, αριστ. Ελ. Βενιζέ-

                λου, δεξιά Τατοΐου, αριστ. Αναγεννήσεως, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη

                 διαδρομή.

 

                Διαδρομή προς Τέρμα

                Από Αναγεννήσεως, δεξιά Τατοΐου, αριστ. Ελ. Βενιζέλου, δεξιά Λεωφ. Ηρακλείου,

                δεξιά Λασκαράτου, δεξιά Πατησίων, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

               

                Στάσεις που εγκαταλείπονται:

                Διαδρομή από Αφετηρία

                1)Η στάση με την ονομασία « ΑΡΤΗΣ» επί της οδού Πλαστήρα.

                2) Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΕΙΟ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

                3) Η στάση με την ονομασία «ΦΟΥΡΝΟΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

                4)Η στάση με την ονομασία «ΕΣΠΕΡΟΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

                5)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΩΑΔΟΣ» επί της οδού Τρωάδος.

                6)Η στάση με την ονομασία ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                7) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

8)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                9) Η στάση με την ονομασία « ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                10) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                11) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Χαλκίδος.

                12)Η στάση με την ονομασία «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ» επί της οδού Χαλκίδος.

                13) Η στάση με την ονομασία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

Διαδρομή από Τέρμα

                1)Η στάση με την ονομασία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

                2)Η στάση με την ονομασία «ΤΙΤΑΝ» επί της οδού Χαλκίδος.

                3)Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Χαλκίδος.

                4)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                5)Η στάση με την ονομασία « ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                6)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                7)Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                8)Η στάση με την ονομασία «ΑΛΣΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                9)Η στάση με την ονομασία «ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                10)Η στάση με την ονομασία «ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ» επί της οδού Καμπούρογλου.

                11) Η στάση με την ονομασία «ΦΟΥΡΝΟΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

                12)Η στάση με την ονομασία «ΣΧΟΛΕΙΟ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

                13) Η στάση με την ονομασία « ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» επί της οδού Ν. Πλαστήρα.

                14)Η στάση με την ονομασία « ΛΑΡΝΑΚΟΣ» επί της οδού Λάρνακος.

                15)Η στάση με την ονομασία «ΣΕΡΙΦΟΥ» επί της οδού Λάρνακος.

 

                Διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής Γ9.

                Διαδρομή από Αφετηρία

                Από Αχαρνών, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών-Θεσ/νίκης, αριστ. Αναγεννήσεως (κάτω

                από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης), αριστ. Αναξαγόρα, συνέχεια Θεμ. Σοφού-

                λη, δεξιά Πίνδου, συνέχεια Φιλαδέλφειας, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρο-

                μή.

 

                Διαδρομή από Τέρμα

 

                  Από Φιλαδέλφειας, αριστ. Θεμ. Σοφούλη, συνέχεια Αναξαγόρα, δεξιά Εθν. Οδό

                 Αθηνών-Θες/νίκης, αριστ. Αχαρνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

                1)Η στάση με την ονομασία « ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

                2)Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                3) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                4)Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                5)Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

                6) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

                7) Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

                8) Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

                Διαδρομή από Τέρμα

                1)Η στάση με την ονομασία «ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ» επί της οδού Πίνδου.

                2) Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

                3) Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

                4) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

                5) Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

                6)Η στάση με την ονομασία «ΕΦΕΣΟΥ» επί της οδού Τρυπιά.

                7)Η στάση με την ονομασία « ΤΡΥΠΙΑ» επί της οδού Τρυπιά.

                8)Η στάση με την ονομασία «ΣΠΗΛΙΑ» επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.

                9)Η στάση με την ονομασία « ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της οδού Μακρυγιάννη.

                10) Η στάση με την ονομασία « ΒΑΡΝΑΛΗ» επί της οδού Μακρυγιάννη.

 

Διαδρομή του τρόλεϊ 3(Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ)

ΑΦΕΤΗΡΙΑ στην οδό Πατησίων μαζί με την γραμμή 11 των τρόλεϊ.

 

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από Πατησίων (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ), αριστερά Χαλκοκονδύλη, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από  Τέρμα:

Από Πατησίων, δεξιά Ματσούκα, αριστερά Καμπύση, αριστερά Μαβίλη, αριστερά Πατησίων (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

Στάσεις που εγκαταλείπονται:

Διαδρομή από Αφετηρία

1)Η στάση με την ονομασία «ΑΦΕΤΗΡΙΑ» επί της οδού Σμύρνης.

2)Η στάση με την ονομασία « ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

3) Η στάση με την ονομασία « ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

4) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

5) Η στάση με την ονομασία « ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

7) Η στάση με την ονομασία « ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ» επί της οδού Χαλκίδος.

8) Η στάση με την ονομασία « ΣΤ. ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

9) Η στάση με την ονομασία « ΑΛΥΣΙΔΑ» επί της οδού Πατησίων.

Διαδρομή από Τέρμα

1)Η στάση με την ονομασία « ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ» επί της οδού Πατησίων.

2)Η στάση με την ονομασία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ» επί της οδού Χαλκίδος.

3) Η στάση με την ονομασία «ΤΙΤΑΝ» επί της οδού Χαλκίδος.

4) Η στάση με την ονομασία «ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Χαλκίδος.

5) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

6) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

 

Διαδρομή του τρόλεϊ 6 (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ)

Μετατροπή της γραμμής σε κυκλική:

 

                Διαδρομή από Αφετηρία

Από την οδό Αχαρνών, αριστερά Αγ. Αναργύρων, δεξιά Δερβενακίων, δεξιά Αχαρνών, συνέχεια κανονικά προς τέρμα.

 

                Στάσεις που εγκαταλείπονται:

                Διαδρομή από Αφετηρία

                1)Η στάση με την ονομασία «ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

                2) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

                3)Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

                4) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

                5) Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

                6) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

                7) Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

                8) Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

                9) Η στάση με την ονομασία «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ» επί της οδού Σοφούλη.

                10)Η στάση με την ονομασία «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» επί της οδού Σοφούλη.

                11)Η στάση με την ονομασία «ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ» επί της οδού Σοφούλη.

                12) Η στάση  με την ονομασία «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ» επί της οδού Αναξαγόρα.

                13) Η στάση  με την ονομασία «ΤΕΡΜΑ» επί της οδού Σ. Καϊτατζόγλου.

                Διαδρομή από Τέρμα:

                1)Η στάση  με την ονομασία «ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ» επί της οδού Αναξαγόρα.

                2)Η στάση με την ονομασία «ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ» επί της οδού Σοφούλη.

                3)Η στάση με την ονομασία «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» επί της οδού Σοφούλη.

                4)Η στάση με την ονομασία «ΓΕΦΥΡΑ» επί της οδού Πίνδου.

                5)Η στάση με την ονομασία «ΜΑΔΥΤΟΣ» επί της οδού Πίνδου.

                6) Η στάση με την ονομασία «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» επί της οδού Πίνδου.

                7) Η στάση με την ονομασία «ΠΙΝΔΟΥ» επί της οδού Πίνδου.

                8) Η στάση με την ονομασία «ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ» επί της Λεωφ. Δεκελείας.

                9) Η στάση με την ονομασία «ΠΛ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

                10) Η στάση με την ονομασία «ΚΑΝΑΚΗ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

                11) Η στάση με την ονομασία «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας.

                12) Η στάση με την ονομασία «ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ» επί της οδού Αγ. Αναργύρων.

 

Οι γραμμές, κατά τις νέες διαδρομές θα πραγματοποιούν στάσεις, στις υπάρχουσες άλλων γραμμών.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

για επαγγελματίες μεταπωλητές προϊόντων κομίστρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Καλέστε το πληροφοριακό μας κέντρο 11185 - 7 μέρες την εβδομάδα/ 365 ημέρες το χρόνο Για την έγκυρη ενημέρωσή σας με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο Αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή/και υποβολή τηλεφωνικών παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο ή τις χρεώσεις του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου από κινητό τηλέφωνο, στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185. Από κινητό τηλέφωνο ή το εξωτερικό μπορείτε να επικοινωνείτε με το πληροφοριακό κέντρο στο τηλέφωνο (+30) 210 8202900.
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.