Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο : «Ασφαλιστική κάλυψη των Οχημάτων του Οργανισμού για ένα (1) έτος».

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .pdf