Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του ΟΑΣΑ για ένα (1) έτος

Δείτε την διακήρυξη εδώ: