Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Τροποποίηση διαδρομών λεωφορειακών γραμμών λόγω έργων στην οδό Σπύρου Δάβαρη στο Δήμο Κρωπίας έως τις 31-8-2016

Γραμμές 120, 308, 309, 330:

Στην κατεύθυνση προς το σταθμό προαστιακού Κορωπίου:

Από Αττικής, δεξιά παλαιά Περιφερειακή Κορωπίου, αριστερά λεωφόρο Κορωπίου – Αεροδρομίου, αριστερά λεωφόρο Μαρκοπούλου, Προαστιακός σταθμός Κορωπίου.

Στην κατεύθυνση από το σταθμό προαστιακού Κορωπίου:

Προαστιακός σταθμός Κορωπίου, δεξιά λεωφόρο Μαρκοπούλου, δεξιά λεωφόρο Κορωπίου-Αεροδρομίου, δεξιά παλιά περιφερειακή Κορωπίου, Αττικής μέσω του κυκλικού κόμβου, συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.