Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος Διαγωνισμός - Διαχειριστικός έλεγχος

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχειριστικός έλεγχος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προϊόντων κομίστρου του Ομίλου και της απόδοσης των εισπράξεων από την πώληση αυτών» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Δείτε / κατεβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη από ΕΔΩ

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185