Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος Διαγωνισμός - Διαχειριστικός έλεγχος

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχειριστικός έλεγχος σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προϊόντων κομίστρου του Ομίλου και της απόδοσης των εισπράξεων από την πώληση αυτών» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Δείτε / κατεβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη από ΕΔΩ