Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος Διαγωνισμός - Συμβουλευτική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής

«Συμβουλευτική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής του Ν. 4337/2015 για τη λεπτομερή ανάλυση και τον χρονοπρογραμματισμό του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Δείτε / κατεβάστε ολόκληρη τη διακήρυξη από ΕΔΩ