Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Πρόχειρος διαγωνισμός για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΣΑ

Δείτε ολόκληρη τη διακήρυξη σε αρχείο .pdf