Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ την Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι στα μέσα από 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.