Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Αναστολή λειτουργίας γραμμής Χ80

ΑΠΟ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΓΡΑΜΜΗΣ Χ80

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.