Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Προσωρινή αναστολή λειτουργίας γραμμής 024 λόγω καθίζησης

Έχει ανασταλεί προσωρινά, η λειτουργία της λεωφ. γραμμή 024, λόγω σημαντικής καθίζησης του οδοστρώματος σε μεγάλα τμήματα της οδού Λ. Κατσώνη. Η περιοχή της Ανάκασας θα καλύπτεται συγκοινωνιακά από την λεωφ. γραμμή Γ10.