Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Παράταση ισχύος εισιτηρίων παλαιών τιμών

Με την υπ\' αριθμ. 3345/2015 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΣΑ παρατείνεται η ισχύς των εισιτηρίων παλαιών τιμών που βρίσκονται στην κατοχή των επιβατών μέχρι 31/10/2015. Μετά την παρέλευση τησ ανωτέρω ημερομηνίας, τα εισιτήρια παλαιών τιμών παύουν να ισχύουν και δεν θα πραγματοποιηθεί διαδικασία ανταλλαγής τους με εισιτήρια νέων τιμών.