Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 Ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο τη διακίνηση και παράδοση εισιτηρίων στα καταστήματα πώλησης αυτών για χρονικό διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών η οποία είχε αρχικά οριστεί για τις 6/7/2015 και ώρα 11:00πμ. και παρατάθηκε ως τις 23/7/2015.

Nέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

 

 

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.