Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την Προμήθεια χαρτιού ασφαλείας, εκτύπωση εισιτηρίων, κουπονιών και καρτών

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την Προμήθεια χαρτιού ασφαλείας, εκτύπωση εισιτηρίων, κουπονιών και καρτών η οποία είχε αρχικά οριστεί για τις 29/7/2015 και ώρα 12:00πμ.

Nέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 4η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

 

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης