Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις


Δωρεάν μετακίνηση επιβατών με τα ΜΜΜ του Ομίλου ΟΑΣΑ

Το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης των πολιτών στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας παρατείνεται για τις επόμενες εργάσιμες ημέρες Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Ιουλίου 2015, προκειμένου στη συνέχεια να επανεξεταστεί.