Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετατίθεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του για χρονικό διάστημα ενός έτους η οποία είχε οριστεί για τις 8/7/2015 και ώρα 11:00πμ.

Nέα ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγόρης Δημητριάδης

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.