Οροι Χρήσης
Οροι Χρήσης

|Print| |Email|

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα δικαιώματα του πληροφοριακού υλικού, σε οποιαδήποτε μορφή αυτό παρουσιάζεται (χάρτες, σχεδιαγράμματα, γραμμές, δρομολόγια, κ.τ.λ.), ανήκουν αποκλειστικά στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και διατίθενται στο κοινό μόνο για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε ανατύπωση ή χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του ΟΑΣΑ διώκεται ποινικά.

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.