Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας

|Print| |Email|

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) επιδιώκει να υπηρετεί με σεβασμό τον πολίτη, οραματιζόμενος μια καλύτερη κοινωνία και ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Για μας στον Όμιλο ΟΑΣΑ, η ευημερία της Πόλης και πιο συγκεκριμένα η κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εύρυθμη λειτουργία και την αναπτυξιακή πορεία των αστικών συγκοινωνιών.

Οι στόχοι μας είναι:

 • Να αναπτύξουμε ένα αξιόπιστο σύστημα αστικών συγκοινωνιών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πόλης
 • Να επεκτείνουμε την κάλυψη του συγκοινωνιακού δικτύου σε περισσότερες περιοχές της Αττικής
 • Να σεβόμαστε τις ιδιαίτερες ανάγκες του πολίτη και να του παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες
 • Να παρέχουμε υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην Αττική
 • Να παρέχουμε στο προσωπικό μας συνεχή εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών.

Για να επιτύχουμε τους στόχους, δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές:

 • Συνεχής εκσυγχρονισμός των μηχανογραφικών συστημάτων του Οργανισμού
 • Συνεχής επαφή και συνεργασία με τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Έργου και τις Εταιρίες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του συγκοινωνιακού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Συνεχής ενημέρωση του επιβατικού κοινού για το συγκοινωνιακό έργο και τα προβλήματα στην υλοποίηση αυτού
 • Αποτελεσματική εφαρμογή και συνεχής βελτίωση των προδιαγραφών λειτουργίας του Οργανισμού, όπως αυτές εκφράζονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Συνεχής εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων για τη μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων από τον Οργανισμό.


 

Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.