Πρακτική Ασκηση
Πρακτική Ασκηση

|Print| |Email|

Ο ΟΑΣΑ έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή υπηρεσία ΑΤΛΑΣ (http://atlas.gnet.gr) που στηρίζει την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διευκολύνει τους φορείς στην εύρεση φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Με τη χρήση του συστήματος ΑΤΛΑΣ, απλοποιείται η διαδικασία της πρακτικής άσκησης, αφού κάθε θέση δηλώνεται μία φορά και γίνεται αυτομάτως διαθέσιμη σε όλα τα ακαδημαϊκά τμήματα που ο φορέας επιθυμεί, εξοικονομώντας ανθρώπινους πόρους για τις επιχειρήσεις και εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης όλων των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Οι καταχωρημένες θέσεις του ΟΑΣΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από ενδιαφερόμενους αναφέρονται παρακάτω:

  • φοιτητές Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Προγραμματισμού Η/Υ. Τ.Ε.
  • φοιτητές Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.
  • φοιτητές Δομικών Έργων Τ.Ε.
  • φοιτητές Marketing
  • φοιτητές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού στα παρακάτω τηλέφωνα και emails

  • 210 8200971 irisa@oasa.gr
  • 210 8200940 christinas@oasa.gr
  • 210 8200916 roulap@oasa.gr