Οργανόγραμμα
Οργανόγραμμα

|Print| |Email|

Οργανόγραμμα του ΟΑΣΑ

Το υφιστάμενο Οργανόγραμμα του ΟΑΣΑόπως ορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση A-75783/5767/05-01-2004, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 20, 14-01-2004.

Οργανόγραμμα με στοιχεία επικοινωνίας του ΟΑΣΑ κατά οργανωτική μονάδα υπαλλήλων της, με αριθμούς τηλεφώνων, Fax, emails.

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.