Γενικά Θέματα Κομίστρου
Γενικά Θέματα Κομίστρου

|Print| |Email|

Αγαπητοί Επιβάτες,

Όταν χρησιμοποιείτε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας είναι απαραίτητο να έχετε έγκυρο εισιτήριο ή κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Τα εισιτήρια και οι κάρτες ισχύουν για τα συγκοινωνιακά μέσα και το χρονικό διάστημα που αναγράφονται σ’ αυτά.

Τονίζεται ότι το εισιτήριο εφόσον έχει επικυρωθεί είναι αυστηρά προσωπικό. Η μεταβίβαση επί πληρωμή ή δωρεάν ενός επικυρωμένου ενιαίου εισιτηρίου από τον έναν επιβάτη στον άλλον, ή η χρήση ενός ήδη επικυρωμένου εισιτηρίου από άλλον επιβάτη είναι παράνομη και αντίκειται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, καθότι το μεταβιβαζόμενο εισιτήριο δεν αποτελεί πλέον έγκυρο τίτλο μεταφοράς.

Το Ενιαίο Εισιτήριο επικυρώνεται υποχρεωτικά κατά την πρώτη επιβίβαση και ισχύει για 90 λεπτά για απεριόριστο αριθμό διαδρομών προς κάθε κατεύθυνση. Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει πάντοτε να επικυρώνετε το εισιτήριό σας κατά την είσοδό σας στο όχημα ή το σταθμό ή να διαθέτετε έγκυρη κάρτα απεριορίστων διαδρομών, τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύετε στα αρμόδια όργανα ελέγχου μαζί με το αντίστοιχο δικαιολογητικό που πιστοποιεί το δικαίωμα μειωμένης ή ελεύθερης μετακίνησης.

Το πρόστιμο στην περίπτωση μη επίδειξης έγκυρου τίτλου μεταφοράς είναι το 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου, κανονικού €1,40 ή μειωμένου €0,60, δηλαδή, €84,00 για όσους υποχρεούνται σε κανονικό εισιτήριο και €36,00 για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με e-mail στο oasa@oasa.gr ή τηλεφωνικά με τη Δ/νση Κομίστρου ΟΑΣΑ : 210 8200830, 8200848, 210 8200921, 210 8200908, 210 8200007.

Γενικά Θέματα Κομίστρου