Καταστατικό
Καταστατικό

|Print| |Email|

Καταστατικό ΟΑΣΑ Α.Ε.

Το καταστατικό της ΟΑΣΑ Α.Ε. έχει δημοσιεύει στο ΦΕΚ : τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ Αρ Φύλλου 9003 / 26-08-2011

Το καταστατικό σε μορφή PDF

Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185