Γενικές Ερωτήσεις
Γενικές Ερωτήσεις

|Print| |Email|

Ποια είναι η Νέα Τιμολογιακή Πολιτική των Συγκοινωνιών της Αθήνας ;


Τι είναι οι Συγκοινωνίες Αθηνών;

Οι Συγκοινωνίες Αθηνών είναι οι δημόσιες υπηρεσίες μετακίνησης, που προσφέρουν οι Ο.Α.Σ.Α., ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό, ηλεκτρικός και τραμ) και Ο.ΣΥ. (λεωφορεία και τρόλεϊ), οι οποίες λειτουργούν με τρόπο ενιαίο για να κάνουν πραγματικότητα την ιδέα: «Μια πόλη. Ένα δίκτυο.».

Από πότε ισχύει η Νέα Τιμολογιακή Πολιτική των Συγκοινωνιών Αθηνών;

 Η Νέα Τιμολογιακή Πολιτική ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2014

Ποιες είναι οι νέες ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών και οι τιμές τους;

 Οι νέες κάρτες είναι για όλα τα μέσα και προωθούν τη συνδυαστική χρήση των μέσων για σύντομες και αξιόπιστες μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 2 τύποι μηνιαίων καρτών:
  • για όλα τα μέσα εκτός αεροδρόμιου & Χ80→ 30€ (μειωμένη 15€),
  • για όλα τα μέσα και για το αεροδρόμιο (εκτός Χ80) → 45€ (μειωμένη 23€).

Για περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις παρακαλώ πιέστε εδώ
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.