Διοικητική Δομή
Διοικητική Δομή

|Print| |Email|

Τα Όργανα Διοίκησης του Ο.Α.Σ.Α. είναι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το Ανώτατο Διοικητικό και το κατ’ εξοχήν Αποφασιστικό Οργανο του Οργανισμού και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση, στη λειτουργία, στη διαχείριση της περιουσίας και γενικά στη δραστηριότητα και στην επιδίωξη των σκοπών του Οργανισμού.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα :

  • Ταστάνης Αναστάσιος (Αρχιτέκτων Μηχανικός) Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Α.Σ.Α.
  • Σκουμπούρης Ιωάννης (Χημικός Μηχανικός) - Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  • Θωμόπουλος Γεώργιος (Οικονομολόγος - Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.) - Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  • Αντώνενας Ιωάννης (Οικονομοτεχνικός μελετητής) – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  • Κακλαμάνος Μιχαήλ (Απόστρατος ΕΛ.ΑΣ.) - Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
  • Παπαδόπουλος Παύλος (Υπάλληλος ΟΑΣΑ, ως εκπρόσωπος εργαζομένων) - Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ

 

Το υφιστάμενο Οργανόγραμμα του ΟΑΣΑόπως ορίστηκεμε την Υπουργική Απόφαση A-75783/5767/05-01-2004, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 20, 14-01-2004.Πρόεδροι - Διευθύνοντες Δ.Σ.ΟΑΣΑΕπιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.