Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών
Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών

|Print| |Email|

Τιμές καρτών

 
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΡΤΑΣ
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Τιμή
Ολόκληρη
Μειωμένη
Ολόκληρη
Μειωμένη
Ολόκληρη
Μειωμένη
Ολόκληρη
Μειωμένη
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
               
Ο.ΣΥ. (λεωφορεία εκτός Express Αεροδρομίου & Χ 80, τρόλλευ) & ΣΤΑ.ΣΥ. (τραμ, ηλεκτρικός, μετρό έως το σταθμό Κορωπίου)
30 €
15 €
85 €
43 €
170 €
85 €
330 €
165 €
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ & ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
               
Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, λεωφορεία Express εκτός Χ80, τρόλλευ) & ΣΤΑ.ΣΥ. (τραμ, ηλεκτρικός, μετρό έως και το Αεροδρόμιο).
49 €
25 €
142 €
71 €
250 €
125 €
490 €
245 €

Σημ.:
Τα ενιαία εισιτήρια και οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ισχύουν στο τμήμα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί. (Τα εισιτήρια Αεροδρομίου του ΜΕΤΡΟ, ισχύουν και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.) Για πληροφορίες που αφορούν εισιτήρια και κάρτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της, www.trainose.gr ή καλέστε στο τηλ. 1110.

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών

Οι Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών ισχύουν για απεριόριστο αριθμό διαδρομών, με τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., για τον ημερολογιακό μήνα που αναγράφεται στο κουπόνι που συνοδεύει την κάρτα. Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών με τα αντίστοιχα μηνιαία κουπόνια διακινούνται και διατίθενται αποκλειστικά από τα εκδοτήρια του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών. Η διακίνηση και η διάθεση των κουπονιών μηνιαίων καρτών μέσω τρίτων δεν επιτρέπεται.

Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών

Κανονική 30,00 ευρώ / μειωμένη 15,00 ευρώ

Η μηνιαία κάρτα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για το μήνα που αναγράφεται στο κουπόνι. Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.

Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου

Κανονική 49,00 ευρώ / μειωμένη 25,00 ευρώ

Ισχύει σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Αεροδρόμιο). Δεν ισχύει στη γραμμή Χ80.

Τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών

Κανονική 85,00 ευρώ / μειωμένη 43,00 ευρώ

Η τριμηνιαία κάρτα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.

Τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου

Κανονική 142,00 ευρώ / μειωμένη 71,00 ευρώ

Ισχύει σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Αεροδρόμιο), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύει στη γραμμή Χ80.

Εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών

Κανονική 170,00 ευρώ / μειωμένη 85,00 ευρώ

Η εξαμηνιαία κάρτα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.

Εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου

Κανονική 250,00 ευρώ / μειωμένη 125,00 ευρώ

Ισχύει σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Αεροδρόμιο), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύει στη γραμμή Χ80.

Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών

Κανονική 330,00 ευρώ / μειωμένη 165,00 ευρώ

Η ετήσια κάρτα ισχύει για απεριόριστες διαδρομές με όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί) και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί-Αεροδρόμιο.

Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών Αεροδρομίου

Κανονική 490,00 ευρώ / μειωμένη 245,00 ευρώ

Ισχύει σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς-Αεροδρόμιο), για τους μήνες που αναγράφονται στα αντίστοιχα κουπόνια. Δεν ισχύει στη γραμμή Χ80.

Διαδικασία Έκδοσης Μηνιαίων / Τριμηνιαίων Καρτών

 • Για την έκδοση μηνιαίας / τριμηνιαίας κάρτας απαιτείται μία φωτογραφία και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων μειωμένου κομίστρου (φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, πολύτεκνοι κλπ) απαιτείται επιπλέον η επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού που πιστοποιεί το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου.
 • Η μηνιαία / τριμηνιαία κάρτα αποτελείται από το στέλεχος που εκδίδεται μία φορά και φέρει τα πλήρη στοιχεία του κατόχου, τη φωτογραφία του κατόχου, τη σφραγίδα του Φορέα και το κουπόνι του τρέχοντος μηνός, ή τα 3 κουπόνια του τριμήνου, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν απαραιτήτως το στέλεχος. Στα κουπόνια αναγράφεται από τον εκδότη ο αριθμός της κάρτας και στην πίσω πλευρά του σημειώνεται με σφραγίδα η ημερομηνία πώλησής τους.
 • Οι τρίμηνες κάρτες ισχύουν για 3 μήνες από το μήνα αγοράς και μπορούν να αγοραστούν κατά τη διάρκεια όλου του έτους.
 • Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι κάτοχοι τριμηνιαίων καρτών θα πρέπει να φέρουν κατά τις μετακινήσεις τους με τα Μ.Μ.Μ. το στέλεχος της κάρτας και αποκλειστικά και μόνο το κουπόνι του τρέχοντος μηνός, καθώς σε περίπτωση απώλειας τα κουπόνια δεν αντικαθίστανται.
 • Τα κουπόνια των μηνιαίων / τριμηνιαίων καρτών διατίθενται από τα εκδοτήρια της ΟΣΥ (Λεωφορεία & Τρόλλεϋ) και τα εκδοτήρια ΣΤΑ.ΣΥ. στους σταθμούς Ηλεκτρικού, Τραμ, Μετρό., τις τελευταίες πέντε ημέρες του προηγούμενου μήνα και τις πρώτες οκτώ με δέκα ημέρες του μήνα για τον οποίο ισχύουν, ανάλογα με το σημείο πώλησης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού η διάθεση μηνιαίων καρτών & τριμηνιαίων καρτών πραγματοποιείται έως τις 15 κάθε μήνα από τα εκδοτήρια της Ο.ΣΥ. στην Ακαδημίας (Ακαδημίας & Γρ. Πατριάρχου), και στον Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 38 και Καποδιστρίου).
 • Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανανέωση μηνιαίου κουπονιού σε στέλεχος Εξαμηνιαίας ή Ετήσιας κάρτας.

Διαδικασία Έκδοσης Εξαμηνιαίων / Ετησίων Καρτών

 • Για την έκδοση εξαμηνιαίων / ετησίων καρτών απαιτείται μία φωτογραφία και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Η εξαμηνιαία / ετήσια κάρτα αποτελείται από το στέλεχος που φέρει τα πλήρη στοιχεία του κατόχου, τη φωτογραφία του κατόχου, τη σφραγίδα του Ο.Α.Σ.Α. και από 6 ή 12 μηνιαία κουπόνια, ένα για κάθε μήνα.
 • Η διάθεση των εξαμηνιαίων / ετησίων καρτών διενεργείται από : - τη Δ/νση Κομίστρου Ο.Α.Σ.Α. - Τμήμα Καρτών (Μετσόβου 15, α΄ όροφος, ώρες 8:00-14:15, τηλ. 210-8200921), - το σταθμό ΜΕΤΡΟ ‘’ΟΜΟΝΟΙΑ’’, ώρες 6:00-22:15 (όλες τις ημέρες της εβδομάδας) - τα γραφεία της Ο.ΣΥ., Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ώρες 8:00-14:15 (Δευτέρα έως Παρασκευή).
 • Η εξαμηνιαία κάρτα ισχύει για 6 μήνες από το μήνα αγοράς και μπορεί να αγοραστεί κατά τη διάρκεια όλου του έτους.
 • Η ετήσια κάρτα ισχύει για 12 μήνες από το μήνα αγοράς και μπορεί να αγοραστεί κατά τη διάρκεια όλου του έτους.
 • Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι κάτοχοι εξαμηνιαίων /ετησίων καρτών θα πρέπει να φέρουν κατά τις μετακινήσεις τους με τα Μ.Μ.Μ. το στέλεχος της κάρτας και αποκλειστικά και μόνο το κουπόνι του τρέχοντος μηνός, καθώς σε περίπτωση απώλειας τα κουπόνια δεν αντικαθίστανται.
 • Για να αντικατασταθεί το στέλεχος της κάρτας όταν αυτό χαθεί αλλά υπάρχουν τα υπόλοιπα κουπόνια, ο κάτοχος, στην περίπτωση που έχει προμηθευτεί την κάρτα του από το σύλλογο ή την εταιρεία του με έκπτωση μέσω μαζικής πώλησης, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από το σύλλογο/εταιρεία, τα υπόλοιπα κουπόνια, μια φωτογραφία και την Αστυνομική του Ταυτότητα. Με τη βεβαίωση πρέπει να πιστοποιείται ότι το συγκεκριμένο νούμερο της ετήσιας κάρτας (που αναγράφεται και πάνω στα κουπόνια) είχε δοθεί από το σύλλογο/εταιρεία στον αιτούντα.

Η αντικατάσταση του στελέχους της ετήσιας κάρτας, πραγματοποιείται στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, 1ος όροφος, ώρες 8.00-14.45, εργάσιμες ήμερες. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 8200921, 210 8200830, 210 8200908, 210 8200932 .

Μαζική αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών

 • Ο Ο.Α.Σ.Α. παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συλλόγους, ενώσεις εργαζομένων και φορείς του δημόσιου τομέα να προμηθευτούν μαζικά εξαμηνιαίες και ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών για τους υπαλλήλους τους, χορηγώντας επιπρόσθετη έκπτωση ανάλογη της ζητούμενης ποσότητας.
 • Οι αντίστοιχες κάρτες μειωμένης τιμής δεν διατίθενται με επιπλέον έκπτωση σε περιπτώσεις μαζικής πώλησης.
 • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Κομίστρου Ο.Α.Σ.Α. στα τηλ. 210-8200897 και 210-8200932.
Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

OASA Telematics
Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, δρομολόγια Αστικών Συγκοινωνιών ή υποβολή παραπόνων, παρακαλούμε καλέστε με αστική χρέωση στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ A.E.
ΣΤΑ.ΣΥ A.E.