Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών
Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών

|Print| |Email|

Οι Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών ισχύουν για απεριόριστο αριθμό διαδρομών, με τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. που αναγράφονται σ’ αυτές, για τον ημερολογιακό μήνα που αναγράφεται στο κουπόνι που συνοδεύει την κάρτα. (Οι αποκλειστικές κάρτες του Προαστιακού, ισχύουν για ένα μήνα, έξη μήνες, ή ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους). Οι μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών με τα αντίστοιχα μηνιαία κουπόνια διακινούνται και διατίθενται αποκλειστικά από τα εκδοτήρια του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών. Η διακίνηση και η διάθεση των κουπονιών μηνιαίων καρτών μέσω τρίτων δεν επιτρέπεται.

Διαδικασία Έκδοσης Καρτών Απεριορίστων Διαδρομών

Μηνιαίες Κάρτες

 • Για την έκδοση μηνιαίας Κάρτας απαιτείται μία φωτογραφία και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων μειωμένου κομίστρου (φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων κλπ) απαιτείται επιπλέον η επίδειξη του αντίστοιχου δικαιολογητικού που πιστοποιεί το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου (φοιτητικό/μαθητικό πάσο, κάρτα πολυτέκνων, κλπ).
 • Η μηνιαία Κάρτα αποτελείται από το στέλεχος που εκδίδεται μία φορά και φέρει τα πλήρη στοιχεία του κατόχου, τη φωτογραφία του κατόχου, τη σφραγίδα του Φορέα και το κουπόνι του τρέχοντος μηνός, το οποίο πρέπει να συνοδεύει απαραιτήτως το στέλεχος. Στο κουπόνι αναγράφεται από τον εκδότη ο αριθμός της κάρτας και στην πίσω πλευρά του σημειώνεται με σφραγίδα η ημερομηνία πώλησής του.
 • Τα κουπόνια των μηνιαίων καρτών διατίθενται από τα εκδοτήρια των Φορέων, τις τελευταίες πέντε ημέρες του προηγούμενου μήνα και τις πρώτες πέντε με δέκα ημέρες του μήνα για τον οποίο ισχύουν, ανάλογα με το σημείο πώλησης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού η διάθεση μηνιαίων καρτών πραγματοποιείται έως τις 15 κάθε μήνα από το εκδοτήριο της Ο.ΣΥ. στην Ακαδημίας (Ακαδημίας & Γρ.Πατριάρχου).
  Σημεία διάθεσης Μηνιαίων Καρτών Απεριορίστων Διαδρομών
 • Κάρτα για όλα τα μέσα και κάρτα για λεωφορεία, τρόλλεϋ, τραμ
 • Εκδοτήρια Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλλεϋ)
 • Σταθμοί ΜΕΤΡΟ
 • Σταθμοί Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου: Πειραιά, Καλλιθέα, Ομόνοια, Αττική, Ηράκλειο, Μαρούσι, Κηφισιά
 • Εκδοτήρια Τραμ
 • Σταθμοί Προαστιακού στο τμήμα Μαγούλα – Πειραιάς - Κορωπί
 • Μηνιαία Κάρτα Αεροδρομίου
 • Σταθμοί ΜΕΤΡΟ

Ετήσιες Κάρτες

 • Για την έκδοση ετήσιας Κάρτας απαιτείται μία φωτογραφία και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Η ετήσια κάρτα αποτελείται από το στέλεχος που φέρει τα πλήρη στοιχεία του κατόχου, τη φωτογραφία του κατόχου, τη σφραγίδα του Ο.Α.Σ.Α. και από 12 μηνιαία κουπόνια, ένα για κάθε μήνα.
 • Η διάθεση των ετησίων καρτών διενεργείται από τη Δ/νση Κομίστρου Ο.Α.Σ.Α. - Τμήμα Καρτών (Μετσόβου 15, α΄ όροφος, ώρες 8:00-14:15, τηλ. 210-8200921). Η ετήσια κάρτα ισχύει για 12 μήνες από το μήνα αγοράς και μπορεί να αγοραστεί κατά τη διάρκεια όλου του έτους.
 • Ο Ο.Α.Σ.Α. παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συλλόγους, ενώσεις εργαζομένων και φορείς του δημόσιου τομέα να προμηθευτούν μαζικά ετήσιες κάρτες απεριορίστων διαδρομών για τους υπαλλήλους τους, χορηγώντας επιπρόσθετη έκπτωση ανάλογη της ζητούμενης ποσότητας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Κομίστρου Ο.Α.Σ.Α. στα τηλ. 210-8200897 και 210-8200932.
 • Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι κάτοχοι ετήσιας Κάρτας θα πρέπει να φέρουν κατά τις μετακινήσεις τους με τα Μ.Μ.Μ. το στέλεχος της κάρτας και αποκλειστικά και μόνο το κουπόνι του τρέχοντος μηνός, καθώς σε περίπτωση απώλειας τα κουπόνια δεν αντικαθίστανται.
 • Για να αντικατασταθεί το στέλεχος της κάρτας όταν αυτό χαθεί αλλά υπάρχουν τα υπόλοιπα κουπόνια, ο κάτοχος, στην περίπτωση που έχει προμηθευτεί την κάρτα του από το σύλλογο ή την εταιρεία του με έκπτωση μέσω μαζικής πώλησης, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από το σύλλογο/εταιρεία, τα υπόλοιπα κουπόνια, μια φωτογραφία και την Αστυνομική του Ταυτότητα. Με τη βεβαίωση πρέπει να πιστοποιείται ότι το συγκεκριμένο νούμερο της ετήσιας κάρτας (που αναγράφεται και πάνω στα κουπόνια) είχε δοθεί από το σύλλογο/εταιρεία στον αιτούντα. Η αντικατάσταση του στελέχους της ετήσιας κάρτας, πραγματοποιείται στα γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, 1ος όροφος, ώρες 8.00-14.45, εργάσιμες ήμερες. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 8000921, 210 8200830, 210 8200908, 210 8200932 .

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ισχύουσες Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών:

Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών  
 

Κάρτες

Απεριορίστων Διαδρομών

Σημ.: 1. Για πληροφορίες που αφορούν Κάρτες που ισχύουν και για διαδρομές εκτός της αστικής ζώνης του Προαστιακού, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προαστιακού www.trainose.gr ή καλέστε στο τηλ. 1110.

Σημεία διάθεσης Καρτών Απεριορίστων Διαδρομών

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Κάρτα για όλα τα Μέσα

 • Εκδοτήρια ΕΘΕΛ-ΗΛΠΑΠ
 • Σταθμοί ΜΕΤΡΟ
 • Σταθμοί Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου: Πειραιά, Καλλιθέα, Ομόνοια, Αττική, Ηράκλειο, Μαρούσι, Κηφισιά
 • Εκδοτήρια Τραμ
 • Σταθμοί Προαστιακού στο τμήμα Μαγούλα – Πειραιάς - Κορωπί

Κάρτα για Λεωφορεία, Τρόλλεϋ και ΤΡΑΜ

 • Εκδοτήρια ΕΘΕΛ-ΗΛΠΑΠ
 • Σταθμοί ΜΕΤΡΟ
 • Σταθμοί Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου: Πειραιά, Καλλιθέα, Ομόνοια, Αττική, Ηράκλειο, Μαρούσι, Κηφισιά
 • Εκδοτήρια Τραμ

Κάρτα Αποκλειστικά για ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ μέχρι Αεροδρόμιο

Μηνιαία Κάρτα:

 • Σταθμοί ΜΕΤΡΟ
Εύρεση Δρομολογίων
Επιλογή Φόντου :
Εταιρείες Ομίλου
Ο.ΣΥ ΣΤΑ.ΣΥ
ISO 9001:2008 Για την ενημέρωσή σας για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για λειτουργικές μεταβολές στο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο του ΟΑΣΑ 11 185